СВ

VN:F [1.9.22_1171]
3.6 из 5 (голосов: 24)
Украина
Это ваша компания? Активируйте доступ
Добавить отзыв Добавить зарплату

Компания «СВ» — ведущий производитель бытовой химии в Украине, была основана в 1998 году. Торговые марки: «САМА», «SAMA», «E’Va», «Сантри», «Эконом», «Флорика», «ФитоБум».

Отзывы о работе в СВ, зарплаты

1 2 3
 1. 24 ноября 2020

  справа №619/4823/20

  провадження №1-кс/619/1140/20

  УХВАЛА

  іменем України

  13 листопада 2020 року м. Дергачі

  Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіБолибок Є.А.за участю:секретаря судового засіданняМолотко А.В.

  розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого,

  установив:

  До суду надійшла скарга ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківської області, в якій він просить: визнати неправомірною бездіяльність слідчої Дергачівського ВП ГУНП в Харківської області Симоненкової М.Ю.; зобов`язати слідчу Дергачівського ВП ГУНП в Харківської області Симоненкову М.Ю. розглянути клопотання ОСОБА_1 від 05.11.2020; зобов`язати слідчу Дергачівського ВП ГУНП в Харківської області Симоненкову М.Ю. повідомити про стан розгляду кримінального провадження № 12020225280000156 від 03.11.2020; визнати потерпілим ОСОБА_1 ; допитати керівника ТОВ Фірма «СВ» та поставити йому відповідні питання. В обґрунтування скарги ОСОБА_1 зазначив, що 05 листопада 2020 року ним до Дергачівського ВП ГУНП в Харківської області було подано клопотання, в якому він просив: надати йому витяг з ЄРДР та повідомити про стан розгляду кримінального провадження; визнати його потерпілою особою; допитати керівника ТОВ Фірма «СВ». Проте на час подання скарги йому лише було надано витяг з ЄРДР, в іншій частині клопотання розглянуто не було.

  ОСОБА_1 скаргу підтримав та просив її задовольнити.

  У судове засідання дізнавач не з`явилася, начальник сектору дізнання Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області подав до суду матеріали кримінального провадження № 12020225280000156 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК.

  Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

  З урахуванням вимог ч. 3 ст. 306 КПК України неявка дізнавача не є перешкодою для розгляду скарги.

  Слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги з таких підстав.

  Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

  Порядок звернення до слідчого судді у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України.

  Частиною 1 статті 303 КПК України встановлений виключний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені слідчому судді під час досудового розслідування.

  Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, — заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

  Згідно з ч. 1 ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

  Відповідно до ухвали слідчого судді від 19.10.2020 за заявою ОСОБА_1 було зобов`язано Дергачівський ВП ГУНП в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення.

  Отже, ОСОБА_1 в розумінні ч. 1 ст. 60 КПК України є заявником.

  Згідно з ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій та у випадках, установлених цим Кодексом, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

  Відповідно до ч. 2 ст. 220 КПК України про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин — надсилається їй.

  Відповідно до ст. 24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

  З наявних у слідчого судді матеріалів убачається, що інспектор СД Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Симоненкова М.Ю. повідомила ОСОБА_1 про залишення без розгляду його клопотання, яке було подане 05.11.2020, оскільки останнім не дотримано вимог чинного законодавства.

  Однак, матеріали справи не містять вмотивовану постанову про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання ОСОБА_1 .

  Отже, дізнавачем не виконанні вимоги ч. 2 ст. 220 КПК України, а саме після розгляду клопотання, особу яка подала клопотання не повідомлено про результати розгляду клопотання, не винесено вмотивовану постанову про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання.

  Відповідно до ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

  Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя наділений повноваженнями судового контролю у кримінальному провадженні.

  Повноваження слідчого судді викладені в Главі 26 КПК України. Вирішення інших питань, не передбачених у вищевказаній главі кримінального процесуального закону, виходить за межі повноважень слідчого судді.

  Згідно з ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 11) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.

  Зазначений перелік ухвал слідчого судді є вичерпним.

  Отже, нормами КПК України не передбачено, що слідчий суддя може визнавати неправомірною бездіяльність слідчого та зобов`язувати слідчого вчиняти дії, які зазначені у скарзі, яка подана до суду, крім вимоги про зобов`язання про розгляд відповідного клопотання заявника.

  У зв`язку з вищевикладеним, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 307 КПК України слідчий суддя зобов`язує інспектора СД Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Симоненкову М.Ю. в строк не більше трьох днів з дня отримання даної ухвали слідчого судді розглянути клопотання ОСОБА_1 , яке було подане 05 листопада 2020 року, та повідомити його про результати розгляду, а у разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання винести вмотивовану постанова, копію якої направити ОСОБА_1 .

  Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

  Згідно з ч. 3 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 91 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру.

  Враховуючи викладене та керуючись статтями 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

  постановив:

  Скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

  Зобов`язати інспектора СД Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Симоненкову М.Ю. в строк не більше трьох днів з дня отримання даної ухвали слідчого судді розглянути клопотання ОСОБА_1 , яке було подане 05 листопада 2020 року, та повідомити його про результати розгляду, а у разі повної або часткової відмови в задоволенні клопотання винести вмотивовану постанова, копію якої направити ОСОБА_1 .

  В іншій частині скарги — відмовити.

  Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

  Слідчий суддя Є. А. Болибок

 2. 19 ноября 2020

  @Фирма СВ, Инвесторы )))

 3. 19 ноября 2020

  Гость :
  Может нужно всем объединиться и обратиться на телевидение,пусть инвесторы узнают с кем имеют дело

  А Вы кто?

 4. 18 ноября 2020

  Может нужно всем объединиться и обратиться на телевидение,пусть инвесторы узнают с кем имеют дело

 5. 8 ноября 2020

  Дергачівський районний суд Харківської області
  Потерпілий – ————————
  Мешкаю за адресою: —————————————-
  Телефон : ——————————
  По скарзі до:
  Слідчого Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області
  Симоненкова М.Ю.
  Кримінальне провадження № 12020225280000156 від 03.11. 2020 р.
  Справа № 619/4465/20

  СКАРГА
  на бездіяльність слідчого Дергачівського відділу поліції ГУ НП у Харківській області Симоненкової М.Ю.

  05.11. 2020 р. я звернувся з клопотанням до СВ Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області, у якому просив :
  1. Надати мені витяг з ЄРДР, повідомити письмово мене про стан кримінального провадження, а також повідомити мене які слідчі дії були проведені за моєю заявою про вчинення злочину від 05.10.2020 р.
  2. Відповідно до ч.1, ст. 55 КПК України, просив визнати мене потерпілою особою.
  3. В порядку ст. 224 КПК України, просив допитати керівника ТОВ Фірма «СВ», код ЄДРПОУ 25470089.
  За правилами ст. 220 КПК України, клопотання потерпілого, про виконання будь-яких процесуальних дій, слідчий зобов’язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин — надсилається їй.
  Станом на даний час мені надано витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12020225280000156 від 03.11. 2020 р.
  Із змісту цього витягу не можливо зробити висновок : чи визнано мене потерпілою особою у кримінальному провадженню № 12020225280000156 від 03.11. 2020 р. ? Оскільки пам’ятку про процесуальні права та обов’ язки мені досі не видано. Діями посадових осіб ТОВ Фірма «СВ», код ЄДРПОУ 25470089 мені завдано моральну та матеріальну шкоду, що узгоджується з вимогами ч.1, ст. 55 КПК України.
  В іншій частині моє клопотання від 05.11. 2020 р. слідчим не розглянуто.
  Згідно ч.1, ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача.
  На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 220, 303 КПК України, —

  ПРОШУ СУД :

  1. Визнати неправомірною бездіяльність слідчого Дергачівського відділу поліції ГУ НП у Харківській області Симоненкової М.Ю.
  2. Зобов’язати слідчого Дергачівського відділу поліції ГУ НП у Харківській області Симоненкової М.Ю. розглянути моє клопотання від 05.11. 2020 р. належним чином.
  3. Зобов’язати слідчого Дергачівського відділу поліції ГУ НП у Харківській області Симоненкову М.Ю. згідно мого клопотання від 05.11. 2020 р.:
  — повідомити письмово мене про стан кримінального провадження № 12020225280000156 від 03.11. 2020 р., а також повідомити мене — які слідчі дії були проведені за моєю заявою про вчинення злочину від 05.10.2020 р. ?
  — відповідно до ч.1, ст. 55 КПК України визнати мене потерпілою особою у кримінальному провадженні № 12020225280000156 від 03.11. 2020 р.
  — в порядку ст. 224 КПК України, прошу допитати керівника ТОВ Фірма «СВ», код ЄДРПОУ 25470089. В ході допита, прошу поставити наступні запитання :
  — Чому наказ № 133-к від 15.07. 2020 р. вчинено з порушенням порядку звільнення працівників з ініціативи адміністрації ?
  — Чому до застосування дисциплінарного стягнення не було від мене зажадано письмові пояснення відсутності мене на роботі у відповідності до ст. 149 КЗпП України ?
  — Чому при обранні виду стягнення не враховано відсутність ступеню тяжкості вчиненого мною проступку і відсутність заподіяної шкоди ?
  — Чому я не був ознайомлений з Правилами внутрішнього трудового розпорядку ?
  — Чому я не був ознайомлений з посадовою інструкцією, яка має бути викладена державною мовою ?
  — Чому всупереч Постанови КМУ від 25 березня 2020 р. № 256 мене було звільнено під час карантину ?
  4. Прошу розглянути цю мою скаргу у мою відсутність.
  Додаток :
  1. Клопотання від 05.11. 2020 р.
  2. Копія витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12020225280000156 від 03.11. 2020 р.
  3. Копія скарги для слідчого.

  10.11. 2020 р. __________ ———

 6. 6 ноября 2020
 7. 4 ноября 2020

  Слідчий Відділ Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області
  Потерпілий: ——————————
  Мешкаю за адресою: —————————
  телефон : ————————————
  Справа № 619/4465/20.

  Клопотання

  Ухвалою слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області Калмикової Л.К. по справі № 619/4465/20, зобов’язано Слідчий Відділ Дергачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Харківській області внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за моєю заявою від 05.10.2020 р.
  На даний час мені нічого не відомо про розгляд моєї зави про вчинення злочину від 05.10.2020 р.
  Відповідно до ч.1, ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Отже у зв’язку із завданням мені моральної та майнової шкоди, прошу визнати мене потерпілою особою.
  Прошу надати мені витяг з ЄРДР, повідомити письмово мене про стан кримінального провадження, а також які слідчі дії були проведені за моєю заявою про вчинення злочину від 05.10.2020 р.
  Дії посадових осіб ТОВ Фірма «СВ», код ЄДРПОУ 25470089 містять ознаки злочину ст. 172 КК України ( незаконне звільнення працівника з роботи , а також інше грубе порушення законодавства про працю).
  Відповідно до ст. 265 КЗпП України, відповідальність за порушення законодавства про працю несе керівник підприємства. Отже, у зв’ язку з цим, в порядку ст. 224 КПК України, прошу допитати керівника ТОВ Фірма «СВ», код ЄДРПОУ 25470089.
  В ході допита, прошу керівнику ТОВ Фірма «СВ», код ЄДРПОУ 25470089 поставити наступні запитання :
  — Чому наказ № 133-к від 15.07. 2020 р. вчинено з порушенням порядку звільнення працівників з ініціативи адміністрації ?
  — Чому до застосування дисциплінарного стягнення не було від мене зажадано письмові пояснення відсутності мене на роботі у відповідності до ст. 149 КЗпП України ?
  — Чому при обранні виду стягнення не враховано відсутність ступеню тяжкості вчиненого мною проступку і відсутність заподіяної шкоди ?
  — Чому я не був ознайомлений з Правилами внутрішнього трудового розпорядку ?
  — Чому я не був ознайомлений з посадовою інструкцією, яка має бути викладена державною мовою ?
  — Чому всупереч Постанови КМУ від 25 березня 2020 р. № 256 мене було звільнено під час карантину ?
  Згідно вимог ч. 1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
  Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
  Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
  Відповідно ст. 220 КПК України, клопотання потерпілого, про виконання будь-яких процесуальних дій, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, слідчий зобов’язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав. Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об’єктивних причин — надсилається їй.

  05.11. 2020 р. __________ ————

 8. 3 ноября 2020

  Гость :
  @юрист, Магда Н.Л. и Винник О.А. будут весьма признательны Вашей помощи, если действительно есть желание — то давайте свяжемся

  оставьте свой электронный адрес, я Вам всё подробно напишу…просто одна бородатая гнида вкрай охренела….

 1. 11 декабря 2019

  Как-то неприятно, дискриминация на фирме СВ. Одних офисных работников приглашают и на день рождения фирмы, и на новогодний корпоратив, а другие офисные работники только глазами хлопают — смотрят на приглашения одних офисных работников на день рождения фирмы и новогодний корпоратив на клочковской, 259 в ресторане Урарту. Другим офисным работникам — ЭТО ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО ! Как-то не по человечески. Или мы с вами не одна команда ? Владислав Викторович и Сергей Николаевич, Вам не стыдно ? После такого отношения нет никакого желания работать и опускаются руки, чувствую себя униженой на фирме св.

 2. 17 июля 2020

  @Бубочка, к счастью «мух» считать больше не придется, единственная «муха» (мягко сказано) покинула наш коллектив.

Call-менеджер 1
9 000 грн
Наладчик 2
5 000 .. 15 000 грн

Добавьте зарплату в компании СВ

Спасибо! Зарплата добавлена.

Добавить отзыв о работодателе СВПрикрепить фото или другой файл:Хотите получатьуведомления о новых отзывах о компании СВ?